Tehnohooldus

Tehnohoolduse eesmärk on tagada tehnosüsteemide korrasolek ning eesmärgipärane toimimine. Tehnoseadmetele ja süsteemidele on kehtestatud tootjate poolt või seadustest tulenevad hooldussagedused. Sagedused võivad olla kohustuslikud, kui ka soovituslikud. Konkreetsete seadmete ja süsteemide tarbeks tehtavaid toiminguid ja sagedusi pakume üldiselt tellija esindaja poolt koostatud lähteülesandest lähtuvalt. Tuleb arvestades kõiki eripärasid, mis konkreetset hoonet või objekti puudutab. Kui lähteülesanne pole kooskõlas seaduste või hooldusjuhenditega, siis korrigeerime ja teeme ettepaneku täiendusteks või muudatusteks omalt poolt. Omame haldusprogrammi, kus on automaatselt seadistatud tegevused, mis endast õigel ajal, õigele inimesele märku annab. Kõik tegevused on kõigile osapooltele jooksvalt jälgitavad. Seeläbi tekivad täpse ajalooga digitaalsed hoolduspäevikud ning tellija ja täitja omavaheline sujuv koostöö ja usaldus.


Tehnohooldus sisaldab endas järgmisi osasid:

210 Krundi rajatiste TH

Hõlmab endas teekatete, treppide sadevee kanalite, treppide, piireaedade, väravate ja müüride tehnohoolet. Kui rajatis vajab spetsiifilist insener-tehnilist tehnohoolet või remonti, siis selleks on USS Haldusel head partnerid.

220 ja 230 Põhi- ja sisetarindite TH

Sisaldab endas ehitiste põhitarindite, sisetarindite, fassaadide, akende, uste, seinte, lagede, korstnate ja muude hoones paiknevate elementide (lauad, kapid jmt) tehnohoolet.

240 Hoone keskkonnatehnika ja süsteemide TH

Sisaldab endas küttesüsteemide, veevarustussüsteemide, kanalisatsiooni, drenaaži, ventilatsiooni, kliima, automaatika, gaasipaigaldiste, suitsutõrje ja suitsueemalduse tehnohoolet.

250 Elektripaigaldiste TH

Hõlmab endas käidukorraldust, käidutöid, turvavalgustussüsteemide käitu, rikkevoolukaitse kontrolli, elektrotehnilisi mõõtmisi ja korralisi auditeid.

260 Nõrkvoolupaigaldise TH

Sisaldab endas arvutivõrgu, telefonivõrgu, meedia-, side- ja automaatikaedastussüsteemide tehnohoolet.

270 Eriseadmete ja -süsteemide TH

Hõlmab endas liftide, eskalaatorite, generaatorite, külmutussüsteemid jt erisüsteemide tehnohoolet.

280 Turvasüsteemide TH

Sisaldab endas automaatse tulekhajusignalisatsioonisüsteemi (ATS’i), häiresedmestiku, jälgimisseadmestiku, läbipääsude, automaatse tulekustutussüsteemi ja teiste turvasüsteemide tehnohoolet.

Küsi pakkumist

Et saaksime teha just Sinu vajadustest lähtuva pakkumise, täida palun alljärgnev ankeet. Võtame Sinuga ühendust 5 tööpäeva jooksul ning räägime lähemalt!

Meie müügimeeskonnaga saad ka kontakteeruda E-R 9:00-17:00, telefonil +372 5665 1833 või e-maili usshaldus@uss.ee teel.

Testt

  • Teenus