Üle 20 haldusobjekti

USS Haldus OÜ on kinnisvara korrashoiuteenuseid pakkuv ettevõte, mille ajalugu ulatub aastasse 2015.  USS Haldus omab mitmekesist portfelli, kus on nii avalikuhaldusel kui ka erakapitalil põhinevaid objekte. Paremad ja mastaapsemad näited on Rotermanni kvartali multifunktsionaalsed hooned, mis sisaldavad nii büroosid, äripindasid, kaupluseid, korterühistuid, maa-aluseid parkalid ja avalikku väliruumi.

Referentsid

Mõned näited Rotermannis paiknevate kõige uuematest hoonetest:

Rotermanni 14  ÄRI- JA ELUHOONE
Eluruume kokku 37 tk kogu pindalaga 2608,6 m²
Mitteeluruume kokku 33 tk kogu pindalaga 5107,6 m²

Rotermanni 18 ÄRI-, BÜROO- JA KORTERMAJA
Eluruume kokku 53 tk kogu pindalaga 3866,9 m²
Mitteeluruume kokku 28 tk kogu pindalaga 2462,3 m²

Lisaks on USS Haldusel hallata ärihooned Rotermanni 2, Rotermanni 8, Roseni 7, Roseni 8, Rotermanni 12, Järve 34a, KÜ Rotermanni 10 ja KÜ Lai 43.
Avalikhalduse objektidest haldab USS Haldus viite keskkooli.
Kogu tehnohooldust teostatakse USS Grupp tehniliste spetsialistide poolt. USS Halduse tehniline baas paikneb Rotermanni kvartalis.

Oma tegevustes lähtume Eesti kinnisvara korrashoiu standardist EVS 807:2016 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“.